Århundraden av svenskt hantverk

Kosta glasbruk grundades 1742 och fick sitt namn efter sina grundare, generalerna Koskull och Staël von Holstein – Ko + Sta. Kosta placerades mitt i Smålands täta skogar för att förse både Stockholm och Karlskrona med glas. Här korsades viktiga vägar, och här fanns också obegränsat med ved, som behövdes för att hetta upp ugnarna. Den första ugnen tändes den 26 juli 1742. Teknik och kunskap om glas har sedan dess utvecklats, förfinats och fulländats på glasbruket mitt i de småländska skogarna.

Fram till slutet av 1800-talet tillverkades bruksglas såsom fönsterglas, buteljer och dricksglas men också glaskronor och liknande på Kosta Glasbruk. Bland beställarna fanns kungligheter, adelsfamiljer och välbeställda handelsmän som hade råd med det kostsamma glaset. De flesta glasblåsarna flyttade till Kosta från tyska Böhmen. Det tog många decennier innan svenskarna lärde sig att blåsa glas.

Idén om att anställa egna formgivare uppkom efter att Kosta ställde ut vid Stockholmsutställningen 1897 och i samband med det mottog kritik för att glaset påminde för mycket om det glas som skapades ute i Europa. Idén om ett nära samarbete med formgivare växte sig snabbt stark och utgör än idag grunden för brukets sätt att kontinuerligt utveckla sortimentet.

Den första formgivaren var Gunnar G:son Wennerberg som började 1898. Därefter har många kända konstnärer verkat här, bland dessa Sven X-et Ericsson och Ewald Dahlskog. Den första kvinnliga konstnären arbetade tillsammans med bruket var Tyra Lundgren som anställdes 1935. Därefter har lång rad kvinnor och män verkat vid bruket med stor framgång.

Dagens Kosta Boda är en sammanslagning av bruken i samhällena Kosta, Boda och Åfors. Från början kallades konstellationen AB Åforsgruppen i vilket även Johansfors glasbruk ingick. 1976 ändrades företagsnamnet till Kosta Boda AB. Sedan 1989 ingår Kosta Boda i Orrefors Kosta Boda AB.

Genom åren har tusentals personer arbetat på Kosta glasbruk. Med mod, beslutsamhet, hantverksskicklighet och sinne för konst har de tillsammans varit med och bidragit till brukets rika historia och skapat förutsättningarna för en framgångsrik framtid.

På glasbruket i Kosta har några av Kosta Bodas färgstarka konstnärer sina ateljéer. Här verkar bland andra Bertil Vallien, Åsa Jungnelius och Kjell Engman i ett nära samarbete med hantverkarna i hyttan. Tillsammans fortsätter de skapa glas som skänker glädje.